(MK) Пет успешни приказни за подобрената отчетност на мрежите на граѓански организации

Sorry, this entry is only available in Macedonian.

(MK) Кодексот ќе ги подобри граѓанските организации и ќе ја зголеми довербата во нив

Sorry, this entry is only available in Macedonian.

(MK) Како здруженијата кои меѓу првите одговорија на пандемијата, станаа први на листата за кратење на буџетот

Sorry, this entry is only available in Macedonian.

(MK) ОК2015- систем за управување со квалитет на граѓански организации во Хрватска

Sorry, this entry is only available in Macedonian.

(MK) Словенечките искуства во транспарентноста презентирани пред македонските ГО

Sorry, this entry is only available in Macedonian.

(MK) Управувањето со ризици е чекор подалеку од управувањето со криза!

Sorry, this entry is only available in Macedonian.

(MK) Словенечките искуства во транспарентноста презентирани пред македонските ГО

Sorry, this entry is only available in Macedonian.

(MK) Повик за учество на обука

Sorry, this entry is only available in Macedonian.

(MK) Тестирање на online алатката за само-оценување Rendir App

Sorry, this entry is only available in Macedonian.

(MK) Билтен бр. 2

Sorry, this entry is only available in Macedonian.