Инфографици

Превземи PDF

(MK) Приходи на граѓанските организации 1

Превземи PDF

(MK) Приходи на граѓанските организации 2

Превземи PDF

(MK) Приходи на граѓанските организации 3

Превземи PDF

(MK) Приходи на граѓанските организации 4

Превземи PDF

(MK) Орагнизациска структура на мрежи

Превземи PDF

(MK) Членки и засегнати страни во мрежите

Превземи PDF

(MK) Финансирање, стратешко планирање и самооценка на мрежите

Превземи PDF

(MK) Приходи на граѓански организации од државно финансирање на централно ниво 2018

Превземи PDF

(MK) Доделени средства согласно Закон за игрите на среќа и за забавните игри 2018

Превземи PDF

(MK) Планирани средства за граѓански организации во буџетот за 2019