Вести

Доделени 10 грантови за унапредување на внатрешните структури на управување

Friday December 21st, 2018

Се финализираше постапката за избор на 10 грантови во рамки на програмата „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање за граѓански организации“. Добитници на грантовите се следните организации: Finance Think – Институт за економски истражувања и политики; Здружение за критички пристап кон родот и сексуалноста Субверзивен фронт; Здружение за советување, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни […]

Информативна сесија за грантови за транспарентно и отчетно работење на граѓанските организации

Friday December 21st, 2018

Повеќе од 60 претставници на граѓанските организации учествуваа на информативната сесија што беше организирана на 26 април 2018 година во просториите на МЦМС. Јасмина Чаушоска, грант менаџер на проектот детално ги презентираше документите – Упатството и Формуларот за аплицирање. Таа зборуваше за приоритетните области за пријавите и за подобните и неподобните трошоци. Целта на  повикот е зајакнување на капацитети на граѓанските организации […]

Грантови за транспарентно и отчетно работење на граѓанските организации

Friday December 21st, 2018

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) преку програмата „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓанските организации“ објави повик за доделување на грантови. Целта на овој повик е да ги зајакне капацитетите на граѓанските организации за транспарентно и отчетно работење. Право да се пријават имаат организациите кои се регистрирани согласно законот за здруженија и фондации и […]