(MK) Доцнат реформите во системот на државно финансирање на граѓански организации на централно ниво

Sorry, this entry is only available in %LANG

(MK) Овозможивме јакнење на капацитетите во неколку клучни области

Sorry, this entry is only available in %LANG

(MK) Креирана критична маса на граѓански организации за зајакнување на транспарентноста и отчетноста

Sorry, this entry is only available in %LANG

(MK) Регионални и глобални размислувања за отчетноста на граѓанските организации на Балканот

Sorry, this entry is only available in %LANG

(MK) Регионална работилница за отчетност на граѓанските организации

Sorry, this entry is only available in %LANG

(MK) Кодекс за граѓански организации: искуството од соседна Албанија

Sorry, this entry is only available in %LANG

(MK) Пет успешни приказни за подобрената отчетност на мрежите на граѓански организации

Sorry, this entry is only available in %LANG

(MK) Кодексот ќе ги подобри граѓанските организации и ќе ја зголеми довербата во нив

Sorry, this entry is only available in %LANG

(MK) Како здруженијата кои меѓу првите одговорија на пандемијата, станаа први на листата за кратење на буџетот

Sorry, this entry is only available in %LANG

(MK) ОК2015- систем за управување со квалитет на граѓански организации во Хрватска

Sorry, this entry is only available in %LANG