(MK) Пет успешни приказни за подобрената отчетност на мрежите на граѓански организации

Sorry, this entry is only available in %LANG

(MK) Кодексот ќе ги подобри граѓанските организации и ќе ја зголеми довербата во нив

Sorry, this entry is only available in %LANG

(MK) Како здруженијата кои меѓу првите одговорија на пандемијата, станаа први на листата за кратење на буџетот

Sorry, this entry is only available in %LANG

(MK) ОК2015- систем за управување со квалитет на граѓански организации во Хрватска

Sorry, this entry is only available in %LANG

(MK) Словенечките искуства во транспарентноста презентирани пред македонските ГО

Sorry, this entry is only available in %LANG

(MK) Управувањето со ризици е чекор подалеку од управувањето со криза!

Sorry, this entry is only available in %LANG

(MK) Словенечките искуства во транспарентноста презентирани пред македонските ГО

Sorry, this entry is only available in %LANG

(MK) Повик за учество на обука

Sorry, this entry is only available in %LANG

(MK) Тестирање на online алатката за само-оценување Rendir App

Sorry, this entry is only available in %LANG

(MK) Билтен бр. 2

Sorry, this entry is only available in %LANG