Вести

е-Билтен бр.1

11/07/2019

Во овој билтен може да се информирате за спроведените активности и исходи во рамки на програмата „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на граѓански организации“. Во него може подетално да се запознаете со досега реализираната шема за регрантирање, градењето на капацитетите и застапувањето за подобрување на државното финансирање на граѓанските организации на централно ниво. Програмата […]

Државното финансирање на граѓанските организации е инвестиција која повеќекратно ќе придонесе во развојот на општеството

22/05/2019

Премиерот Зоран Заев на денешната (22.5.2019 год.) конференција на Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) ја потврди политичката волја за подобрување на моделот на државно финансирање. Тој истакна дека Владата веќе презема чекори и очекувањата се дека по дискусиите со граѓанските организации  кои се планирани многу брзо, тој модел би се финализирал веќе во септември […]

Доделени се седум грантови за транспарентот

14/05/2019

Се финализираше постапката за избор на грантовите за транспарентност, по што се доделија седум грантови на следните граѓански организации:  Ромска асоцијација за жени и млади – Лулуди – Скопје Здружение на граѓани – Младите можат Здружение Лидери за едукација, активизам и развој Скопје Доброволно противпожарно друштво- Св. Николе Центар на заедницата на општина Струга Младински […]