Вести

Информативна сесија за повик за доделување грантови

29/01/2019

Транспарентноста и отчетноста се едни од најважните елементи на доброто управување. Праксата и теоријата покажуваат дека транспарентното работење помага во намалувањето на корупцијата, го подобрува организациското управување и промовира поголема отчетност. Сите заинтересирани организации кои сакаат да аплицираат се покануваат на три информативни сесии: на 4 февруари (понеделник) 2019г. во МЦМС од 12 до 14 […]

Јавен повик до граѓанските организации за доделување грантови

24/01/2019

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) преку програмата „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓанските организации“ објавува јавен повик за доделување грантови. Програмата ја спроведува МЦМС во соработка со Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центарот за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од Словенија (ЦНВОС). Програмата е финансирана од Европската […]

Средби со грантистите: следење на постигнатото и дополнителна поддршка за реализирање на проектите

22/01/2019

Со цел да се воспостави дополнителна линија за поддршка за граѓанските организации кои добија грант за унапредување на внатрешните организациски структури на управување, тимот на програмата „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на ГО“ организираше средби со сите 10 грантисти. Грантистите низ овие менторски среди добија можност да го потенцираат постигнатиот напредок, но и да […]