Вести

Ден на граѓански организации

19/09/2019

Под мотото „Транспарентни и отчетни граѓански организации“, програмата Одржливо граѓанско општество – државно финансирање за граѓанските организации беше дел од настанот Ден на граѓанските организации на плоштадот Скендербег на 14 септември 2019 г. На штандот посетителите се информираат за целите и резултатите на програмата и можностите за финансирање преку грантовите за добро управување и транспарентност […]

Мониторинг состаноци со корисниците на грантовите за транспарентност

06/09/2019

Во периодот од 27 август до 4 септември 2019 година, тимот од програмата „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање за граѓанските организации – ДФГ“ одржа мониторинг состаноци со грантистите од втората грантова шема кои ги спроведуваат грантовите за транспарентност. Состаноците имаа за цел подетално следење на текот на проектите, известување за евентуалните отстапувања од временската […]

Најголем дел од мрежите немаат политики кои ја регулираат нивната работа

16/07/2019

Најголем дел од мрежите (41%) немаат воспоставени политики кои ја регулираат нивната работа,  половина од нив спровеле стратешко планирање, а 48% подготвуваат финансиски извештаи. Ова се дел од податоците објавени во извештајот „Мапирање на практики: ниво на отчетност на мрежите на граѓанските организации“. Мапирањето беше спроведено за да се идентификуваат практиките и нивото на отчетност […]