Информативна сесија за грантови за транспарентно и отчетно работење на граѓанските организации

Повеќе од 60 претставници на граѓанските организации учествуваа на информативната сесија што беше организирана на 26 април 2018 година во просториите на МЦМС. Јасмина Чаушоска, грант менаџер на проектот детално ги презентираше документите – Упатството и Формуларот за аплицирање. Таа зборуваше за приоритетните области за пријавите и за подобните и неподобните трошоци.

Целта на  повикот е зајакнување на капацитети на граѓанските организации за транспарентно и отчетно работење. Затоа, во апликациите може да се планираат активности за адаптација на постоечки документи и правилници за добро управување, но и за подготвување нови; за  воведување системи за раководење со финансиски и сметководствени процедури;  за зајакнување на внатрешните политики за раководење со човечките ресурси, воспоставување системи за оценка на работните достигнувања, за стручни усовршувања; зајакнување на капацитетите на вработените согласно принципите за добро управување; работилници за подготовка на стратешки документи итн.

Прашањата поврзани со повикот може да се испратат на е-маил адресата: jch@mcms.mk,  најдоцна до 10 мај. На заинтересираните им се достапни и сите досега поставени прашања и одговори. Рокот за поднесување на апликацијата е 15 мај 2018 г. најдоцна до 17 часот.

Целокупниот износ на финансиски средства кој е на располагање во рамките на овој повик изнесува 75.000 евра. Минимален износ за кој може да се достави предлог-проект е 5.000 евра (307.500 МКД), додека максимален износ е 7.500 евра (461.250 МКД).

Преземете ги сите досега поставени прашања и одговори околу повикот за доделување на грантови.

Повикот е дел од програмата на МЦМС „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓанските организации“, што се спроведува во партнерство со Балканската мрежа за развој на граѓанско општество (БЦСДН) и Центарот за граѓански организации (ЦНВОС) од Словенија. Програмата е финансиски поддржана од Европската Унија.

Можете да се пријавите и на нашиот фејсбук настан