(MK) Словенечките искуства во транспарентноста презентирани пред македонските ГО

Sorry, this entry is only available in Macedonian.

(MK) Панел дискусија за транспарентноста и отчетноста на граѓанските организации

Sorry, this entry is only available in Macedonian.

20 години Младински Совет Прилеп

Младински Совет Прилеп во периодот од 15 мај 2019 – 14 ноември 2019 година го спроведува проектот: „Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП”. ➡️🗓Во рамките на проектот изработено е промотивното видео за МСП кое вклучува информации за работата на МСП, постигнувања на организацијата во последните 3 години, финансиски резултати и искуства од локалните волонтери на МСП. ✅✅Проектот: „Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП“, е финансиран преку програмата „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓански организации“, која ја спроведува Македонски центар за меѓународна соработка – МЦМС, Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центарот за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од Словенија (ЦНВОС).📍

Транспарентноста и отчетноста на денот на граѓанските организации

На 14 септември 2019 на денот на граѓанските организации Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) ја промовираше програмата „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на граѓански организации“. Транспарентноста, отчетноста и ефикасноста на граѓанските организации се водечките принципи на оваа програмата и истите ги преточуваме во граѓанското општество.

Вебинар: Отчетност кон корисници
Тема: Отчетност кон корисници, Презентер: Тина Дивјак
Субверзивен фронт и ХОПС за Глобалната недела на отчетност

Поддршката за унапредување на внатрешните структури на управување е од особено значење за Субверзивен Фронт / Subversive Front и Healthy Options Project Skopje како грантисти на програмата „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на ГО“. Тие континуирано се залагаат за усовршување на стандардите за транспарентно и отчетно работење, а резултатите се видливи пред се во делот на зголемена доверба кај нивните целни групи. Програма на МЦМС „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на ГО“ финансирана од Европската Унија. Global Standard for CSO Accountability www.otcetnigo.mk

БЦСДН за Глобалната недела на отчетност

Проектниот партнер, БЦСДН го промовира концептoт на „динамична отчетност“. Покрај транспарентноста и отчетноста кон донаторите треба да бидеме вистински отчетни и кон луѓето кои се засегнати од нашата работа. Програма на МЦМС „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на ГО“ Global Standard for CSO Accountability

АЛДА и Фокус за Глобалната недела на отчетност

АЛДА Скопје и Фондација за локален развој и демократија „Фокус“ грантисти на програмата „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на ГО“, постојано прават напори транспарентноста и отчетноста да биде дел од сите аспекти на нивното работење. Програма на МЦМС „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на ГО“ финансирана од Европската Унија.

МЦМС за Глобалната недела на отчетност

МЦМС се приклучува кон одбележувањето на Глобалната недела на отчетност. Нашата работа е водена од луѓе од кои и со кои учиме и се развиваме, а градиме и силни партнерства со сите чинители. #BeAccountable#DynamicAccountability Програма на МЦМС, „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на ГО“ финансирана од Европската Унија

Глобалната недела на отчетност

Од 12 до 16 ноември 2018г. ја одбележуваме Глобалната недела на отчетност. Запознајте се со 12те заложби од Глобалниот стандард за отчетност. Овие заложби имаат моќ да ги подобрат нашите организациски практики за отчетност и транспарентност. Можеме ли да направиме повеќе и подобро? Пишете ни кои се вашите практики на транспарентност и отчетност? Споделете и приклучите ни се! #BeAccountable#DynamicAccountability Програма на МЦМС, „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на ГО“ финансирана од Европската Унија.