Категорија:

Седум нови грантисти ќе работат на подобрување на својата транспарентност

22/05/2020

Се финализираше постапката за избор на грантовите за транспарентност, по што се доделија седум грантови на следните граѓански организации:  Здружение на еднородителски семејства— Една може; Здружение за култура и развој на креативни индустрии— Култ-Транзен; Центар за развој на медиумите на заедниците— Медиум; Здружение Мрежа на млади фармери; Здружение на граѓани Надеж– Норе; Здружение Организација на […]

ЛГБТ Јунајтед Тетово го одбележа денот на човекови права

11/12/2019

На 10 декември се одбележува денот на човековите права. Пред повеќе од 70 години се донесе Универзалната декларација на човековите права со која народите и нациите се сплотија во мисијата да обезбедат мир, слобода и правда за секој човек. Здружението на граѓани ЛГБТ Јунајтед Тетово, на 10 декември излезе на улица – местото каде се […]

Мониторинг состаноци со корисниците на грантовите за транспарентност

06/09/2019

Во периодот од 27 август до 4 септември 2019 година, тимот од програмата „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање за граѓанските организации – ДФГ“ одржа мониторинг состаноци со грантистите од втората грантова шема кои ги спроведуваат грантовите за транспарентност. Состаноците имаа за цел подетално следење на текот на проектите, известување за евентуалните отстапувања од временската […]

Средби со грантистите: следење на постигнатото и дополнителна поддршка за реализирање на проектите

22/01/2019

Со цел да се воспостави дополнителна линија за поддршка за граѓанските организации кои добија грант за унапредување на внатрешните организациски структури на управување, тимот на програмата „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на ГО“ организираше средби со сите 10 грантисти. Грантистите низ овие менторски среди добија можност да го потенцираат постигнатиот напредок, но и да […]