Поднесени 97 апликации за грантовите за транспарентност

Во рамки на јавниот повик за доделување на грантови за транспарентност на ГО, референтен бр. 11-49/3-2019 пристигнати се 97 апликации. Пристигнати се апликации од сите плански региони во земјата и тоа:

  • Скопски регион  46 апликации
  • Вардарски регион 5 апликации
  • Источен регион 6 апликации
  • Југозападен регион 9 апликации
  • Југоисточен регион 5 апликации
  • Пелагониски регион 14 апликации
  • Полошки регион 5 апликации
  • Североисточен регион 7 апликации

Апликациите се процесираат за административна и проверка за подобност. Оние апликации кои ќе ја поминат административната и проверката за подобност ќе продолжат понатаму во процесот на евалуација. Во рамки на овој повик ќе се доделат минимум 7 грантови со кои ГО ќе можат да си ги подобрат практиките за транспарентно и отчетно работење. На сите учесници во процесот им посакуваме многу среќа.