Прирачник за квалитет- Фондација за локален развој и демократија Фокус- Велес

Фондација за локален развој и демократија Фокус- Велес во рамки на проектот „Фокус во фокусот“ поддржан од програмата „Одржливо граѓанско општество- државно финансирање на граѓански организации“ подготви Прирачник за квалитет.