(MK) Финансирање на граѓанските организации во време на ковид-19: случај на доделување средства од Владата во 2020 година