Вести

Грантови за транспарентно и отчетно работење на граѓанските организации

Friday December 21st, 2018

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) преку програмата „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓанските организации“ објави повик за доделување на грантови. Целта на овој повик е да ги зајакне капацитетите на граѓанските организации за транспарентно и отчетно работење. Право да се пријават имаат организациите кои се регистрирани согласно законот за здруженија и фондации и […]