Глобалната недела на отчетност

Од 12 до 16 ноември 2018г. ја одбележуваме Глобалната недела на отчетност. Запознајте се со 12те заложби од Глобалниот стандард за отчетност. Овие заложби имаат моќ да ги подобрат нашите организациски практики за отчетност и транспарентност. Можеме ли да направиме повеќе и подобро? Пишете ни кои се вашите практики на транспарентност и отчетност? Споделете и приклучите ни се! #BeAccountable#DynamicAccountability Програма на МЦМС, „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на ГО“ финансирана од Европската Унија.