Вести

Доцнат реформите во системот на државно финансирање на граѓански организации на централно ниво

29/09/2021

Иако од 2019 година се очекуваа позначајни поместувања во однос на воспоставувањето нов модел за државно финансирање на граѓанските организации, кризата со пандемијата на ковид-19 влијаеше на поместување на овие планови. Средствата кои се доделуваат за граѓанските организации од централно ниво се уште стагнираат, а постапките за нивно распределување се недоволно транспаренти и отчетни. Согласно […]

Овозможивме јакнење на капацитетите во неколку клучни области

27/09/2021

Во рамки на програмата „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на ГО“ се спроведоа низа на активности за таргетирано градење на капацитетите на организациите. Се реализираа пет обуки и 26 менторски сесии, а се подготвија и неколку алатки кои организациите можат да ги користат во секое време и за различни потреби со цел подобрување на […]

Креирана критична маса на граѓански организации за зајакнување на транспарентноста и отчетноста

22/09/2021

Во период од 2018 до 2021 година во рамки на програмата „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на граѓански организации“ се реализираа вкупно три вида на финансиска поддршка за граѓанските организации, и тоа: Грантови за унапредување на внатрешните структури на управување (10); Грантови за транспарентност (14); Грантови за мрежи на граѓански организации за зајакнување и […]