Вести

ОК2015- систем за управување со квалитет на граѓански организации во Хрватска

27/01/2021

На 20 јануари 2021 г., преку онлајн платформата ЗООМ, се одржа работилница на која беше презентиран механизмот за саморегулација на граѓански организации во Хрватска, наречен ОК2015. Слаѓана Новота од организацијата СМАРТ и една од авторите и спроведувачите на хрватскиот систем за саморегулација, на учесниците им го пренесе искуството за предизвиците со кои се соочиле при […]

Управувањето со ризици е чекор подалеку од управувањето со криза!

30/11/2020

Обуката за управување со ризик во граѓанските организации им помогна на 17 учесници да ги зајакнат капацитетите на нивните организации за предвидување и управување со ризиците. Таа се одржа на 18, 23 и 26 ноември 2020 година преку онлајн платформата ЗООМ. На обуката се потенцираше важноста од проценката на ризик, како  и воспоставувањето и практикувањето […]

Словенечките искуства во транспарентноста презентирани пред македонските ГО

13/11/2020

Повеќе од 60 претставници на граѓанските организации учествуваа на конференцијата што ја организираше Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) насловена „Дали транспарентноста може навистина да ни помогне? Различни пристапи на ГО за зголемување на транспарентноста“ на 6 ноември 2020 година прeку платформата Зум (ZOOM). За Ирена Иванова од Делегацијата на ЕУ, транспарентноста треба да се […]