Информативна сесија за повик за доделување грантови

Транспарентноста и отчетноста се едни од најважните елементи на доброто управување. Праксата и теоријата покажуваат дека транспарентното работење помага во намалувањето на корупцијата, го подобрува организациското управување и промовира поголема отчетност.

Сите заинтересирани организации кои сакаат да аплицираат се покануваат на три информативни сесии:

  • на 4 февруари (понеделник) 2019г. во МЦМС од 12 до 14 часот
  • на 5 февруари (вторник) 2019г. во Битола хотел Милениум од 12 до 14 часот
  • на 6 февруари (среда) 2019г. во просториите на Ресурсен центар Штип во Штип од 12:00 до 14:00 часот

За време на сесијата ќе се презентира упатсвото и формуларот. Присутните ќе можат да поставуваат прашања и да добијат јасни насоки за процесот на апликација и селекција.

Ве молиме, доколку сте заинтересирани да присуствувате на инфрмативната сесија да го најавите своето присуство однапред, а најдоцна до 31 јануари (јануари) 2019 година на jch@mcms.mk.