ЛГБТ Јунајтед Тетово го одбележа денот на човекови права

На 10 декември се одбележува денот на човековите права. Пред повеќе од 70 години се донесе Универзалната декларација на човековите права со која народите и нациите се сплотија во мисијата да обезбедат мир, слобода и правда за секој човек.

Здружението на граѓани ЛГБТ Јунајтед Тетово, на 10 декември излезе на улица – местото каде се воделе борбите и протестите за унапредување и заштита на човековите права. Членовите на здружението пред граѓаните на градот Тетово ја претставија својата организација и мисијата која успешно ја остваруваат од 2012г.

Како грантисти во рамки на програма, членовите на ЛГБТ Јунајтед Тетово секојдневно ја зајакнуваат својата организација со нови механизми за транспарентното и отчетно работење. 10 декември не само што ги потсети на предизвиците кои стојат пред нив за заштита на правата на ЛГБТ заедницата во Македонија туку и на потребата пошироката јавност да се запознаа со нивната работа. Отвореноста и непосредноста со граѓаните ќе овозможи зголемување на довербата и ќе ја подобри нивната видливост на локално ниво.

Со практикување на принципите на транспарентност и отчетност граѓанското општество во Македонија ќе може успешно да влијае на социоекономскиот развој на земјата и обезбеди права и слободи за своите граѓани.

Гласно за поддршка и заштита на човековите права за сите.