Регионална работилница за отчетност на граѓанските организации

Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) организира регионална работилница за отчетност на граѓанските организации: „Размислувања за саморегулација на граѓанското општество со споделување на регионални и меѓународни искуства“ која ќе се одржи он-лине на 1 јули 2021 година, од 14:00 до 15:45 часот.

Целта на работилницата е да се подигне свеста кај граѓанските организации од регионот за клучните принципи, можности и предизвици што треба да ги земат предвид при развивање и/или спроведување на механизми за саморегулација за да бидат поефективни, отчетни и кредибилни. Работилницата ќе обезбеди можност за размена на знаења и искуства за напорите и механизмите за саморегулација на граѓанското општество.

Работилницата ќе ја отвори Илина Нешиќ, привремен извршен директор на Accountable Now, Секретаријатот на глобалниот стандард за отчетност на граѓанските организации за споделување на позитивни примери од целиот свет за механизмите за саморегулација. За да се ​​нагласи важноста за подобрување на отчетноста на граѓанското општество во регионот наспроти процесот на ЕУ интеграција, Тања Хафнер Адеми, водач на тимот на ТАКСО 3 ќе зборува за изготвувањето и практичното спроведување на „Упатствата за ЕУ Поддршка на граѓанското општество во регионот за проширување, 2021-2027 година“ и нивните сопствени активности во насока на поддршка на напорите на граѓанското општество за подобрување на отчетноста.

Вториот дел од работилницата ќе биде посветен на споделување приказни од Албанија и Северна Македонија за процесот на развој и имплементација на механизмите во соодветните земји, како и практични примери за тоа како механизмите за саморегулација можат да придонесат за подобрување на квалитетот на социјалните услуги кои ги обезбедуваат граѓанските организации.

  • Деталниот дневен ред е достапен на следниот линк: bit.ly/3vPDj4s
  • За да учествувате на работилницата, претходно регистрирајте се тука. Откако ќе се регистрирате, ќе добиете потврда со информации за присуство на настанот.
  • Работилницата е организирана на англиски јазик, а ќе се обезбеди превод на македонски и албански јазик.

Оваа активност е дел од третата фаза на проширување на проектот Глобален стандард: „Кон зајакната практика на отчетност на Западен Балкан“. Настанот е организиран во партнерство со членовите на БЦСДН, Партнери Албанија за промени и развој и Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), како дел од програмата финансирана од ЕУ „Одржливо граѓанско општество – Државно финансирање на граѓански организации“.