Стратешки план 2020-2023 на Субверзивен фронт

Субверзивен фронт во рамки на проектот „Кон унапреден одговор на екстерните предизвици преку зајакната организациска структура“ поддржан од програмата „Одржливо граѓанско општество- државно финансирање на граѓански организации“ подготви Стратешки план 2020-2023.