Билтен бр. 2

Го подготвивме  вториот билтен во рамки на програмата „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на граѓански организации“.  

Во него може подетално да се запознаете со досега реализираната шема за регрантирање, градењето на капацитетите и застапувањето за подобрување на државното финансирање на граѓанските организации на централно ниво.

ПРЕЗЕМИ ГО БИЛТЕНОТ

Менторска поддршка за граѓански организации

Програмата „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на ГО“ нуди менторска поддршка за граѓанските организации кои сакаат да ги зајакнат своите организациски капацитети за транспарентно и отчетно работење. Менторството ќе го обезбеди тимот на експерти од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС).

Нашите експерти ќе ви бидат достапни за прашања поврзани со подобрување на организациската структура, организациски документи, годишни извештаи, раководење со човечки ресурси, финансиско работење, комуникации и мониторинг и евалуација.

Доколку вашата организација има потреба од дополнителна експертиза, мислење или совети за организациски процеси и операции ве молиме пополнете го прашалникот подолу и одберете ги соодветните области во кои ви е потребна поддршка. Менторската поддршка е покриена од МЦМС.

ПРАШАЛНИК ЗА МЕНТОРСКА ПОДДРШКА

Првите 15 граѓански организации кои ќе го пополнат прашалникот ќе бидат исконтактирани од страна на проектниот тим за отпочнување на процесот на менторирање. Ве поттикнуваме да ја искористите оваа можност и добиете совети за понатамошен развој.

Програмата ја спроведува МЦМС во партнерство со Балканска мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центар за информирање соработка и развој на граѓанските организации (ЦНВОС), а е финансирана од Европската Унија.

На еден клик до поголема отчетност: Rendir App – Биди отчетен

Алатката Rendir App (во превод Биди отчетен) е едноставен начин зa само-оценување во однос на Глобалниот стандард за отчетност на граѓанските организации. Ако планирате внатрешна дискусија за подобрување на отчетноста на вашата организација, Биди отчетен е местото каде што треба да почнете.

Алатката ве води низ 24 прашања поврзани со 12-те заложби на Глобалниот стандард. Резултатот од вашите одговори ќе биде сеопфатен опис на состојбата на организацијата и препораки за подобрување. Резултатот од секоја вежба е доверлив, нема пренос на податоци и рангирање.

Започнете со само-оценувањето!

RENDIR APP- БИДИ ОТЧЕТЕН

И за крај нас не интересира вашето мислење за оваа алатка, пишете ни на asv@mcms.mk за вашето искуство со користење на апликацијата.

Ви благодариме.

Панел дискусија за транспарентноста и отчетноста на граѓанските организации

На 2 јуни 2020 година на онлајн панел-дискусија ги презентиравме податоците од Извештајот за управувачки практики, за транспарентноста и отчетноста на граѓанските организации.
Целта на извештајот беше да се согледаат тековните практики во земјата, а со него беа идентификувани управувачките структури, поделбата на функциите на органите во организациите, начинот на носењето на одлуки, организациското и административно работење, спречување на судир на интерес, финансиско работење, раководење со човечки ресурси, практики за известување, следење и вклучување на членството, итн.

Управување со ризик во граѓански организации- чекор поблиску до навремени и соодветни решенија!

Обуката за управување со ризик во граѓанските организации им помогна на 19 учесници да ги зајакнат капацитетите на нивните организации за предвидување и управување со ризици. Таа се одржа од 19 до 29 јуни преку онлајн платформата ЗООМ.

Обучувачката Вероника Волдан ја потенцираше важноста од проценката на ризик, како  и воспоставувањето и практикувањето на функционални системи за управување со ризик  од страна на организациите. Учесниците имаа шанса да подготват листа со 10 ризици релевантни за нивната организација, а дел од нив ги внесоа во матрицата – регистер за проценка на ризик. Исто така, тие се запознаа и со процесот на подготовка на план за управување со ризици што претставува сет на активности кои организациите ги спроведуваат со цел да ги идентификуваат, да ги анализираат и ублажат ризиците. На организациите ова ќе им помогне предвреме да се подготват за ризиците и да најдат можни решенија со што ќе ја оптимизираат својата работа, односно подобро ќе ги искористат ресурсите, ќе го зголемат перформансот и ќе да ги намалат можните штети врз нивните вработени и конституенти.  

Прекрасен практичен курс– и лично и професионално. За време на обуката имавме многу можности да поставуваме прашања и да разговараме за примери од реалноста со која се соочуваме. Се ова заедно направија да имаме навистина пријатна и информативна обука. Кратка но фокусирана и на место.“- изјава на Маја Лостова, финансиски менаџер во Хелветас-Швајцарска интеркооперација.

Обуката ми ги искристализира поимите ризик и тековен проблем и ме научи како да не ги мешам во идното менаџирање и планирање во ЦЕФЕ Македонија. Исто така едноставните матрици за предвидување на ризици се значаен ресурс за нас. Ова знаење послужи и како градење на капацитети и на двата нови центри за претприемништво на “ЦЕФЕ Исток” во Штип и “ЦЕФЕ Струмица“- изјава на Јован Сталевски, претседател на ЦЕФЕ Македонија.

Поради настанатата ситуација со Ковид-19, методологијата на работа беше комбинација на следење на претходно снимени видео сесии и во живо ЗООМ сесии, а со цел да се запази интерактивното вклучување на учесниците за успешно завршување на обуката. Обуката ја водеше Вероника Волдан, консултант за проекти во ЦНВОС – национална мрежа на граѓански организации во Словенија, која има повеќе од 15 години искуство во управување со  програми и градење на капацитетите на организациите во Словенија и регионот.

Обуката се реализираше во рамките на програмата „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на ГО“ која ја спроведува МЦМС во партнерство со Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центарот за информирање, соработка и развој на граѓанските организации (ЦНВОС) од Словенија, а е финансирана од Европската Унија. 

Повик за учество на обука

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во рамки на програмата „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на граѓански организации“ објавува:

ПОВИК за учество на

ОБУКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК ВО ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Обуката за управување со ризик во граѓанските организации има за цел да допринесе кон зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за предвидување и управување со ризиците (надворешни и внатрешни). Оваа обука се фокусира на воспоставување и практикување на функционален систем на управување со ризик во организациите и тоа:

 • што се подразбира под управување со ризик и зошто е важен за граѓанските организации;
 • како може граѓанските организации да воспостават систем на управување со ризик и кои се бенефитите;
 • категории на ризик;
 • воспоставување на матрица на ризици;
 • анализа на ризици и нивно ублажување;
 • и друго.

Поради настанатата ситуација со Ковид-19, методологијата на работа ќе биде комбинација на следење на претходно снимени видео сесии и во живо ЗООМ сесии со цел да се запази интерактивното вклучување на учесниците за успешно завршување на обуката. Учесниците за усвојување на оваа материја ќе имаат можност да вежбаат низ практични примери со задавање на задачи.

За оваа обука ќе се селектираат 15 претставници од граѓанските организации во земјата. Точните датуми за следење на обуката ќе ги утврдиме по изборот на учесниците. Обуката ќе се реализира во месец јуни 2020 година. Учесниците ќе треба да следат видео презентации и да се вклучат на групни ЗООМ состаноци во живо.  Затоа ќе биде неопходно учесниците да имаат пристап до интернет и компјутер.

Обуката ќе ја води Вероника Водлан, консултант за проекти во ЦНВОС – национална мрежа на граѓански организации во Словенија. Таа има големо искуство во граѓанскиот сектор и повеќе од 15 години искуство во управување со  програми и градење на капацитетите на организациите во Словенија и регионот. Вероника е дел од низа меѓународни иницијативи и програми, а од 2009 до 2014 беше офицер за грантови за НВО програмата на ЕЕА и Норвешка.

Обуката ќе биде спроведена на англиски јазик.  

Учеството на обуката е целосно покриено од МЦМС. Селектираните учесници дополнително ќе бидат информирани за сите детали во врска со обуката (агенда, задачи и потврди за учество).

Пријава за обуката и рок за пријавување

Сите заинтересирани кои сакаат да земат учество на оваа обука треба да ја пополнат пријавата најдоцна до 16 јуни (вторник) 2020 година.

Селекција на учесници

Сите пристигнати пријави ќе бидат разгледани од тимот на МЦМС, а лицата кои имаат подолго работно искуство во граѓанските организации ќе имаат предност.

Дополнителни информации Заинтересираните кои имаат било какви прашања во врска со обуката може да се обратат на емаил: fiv@mcms.mk најдоцна до 15 јуни 2020 година.

Програмата „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓански организации“ имплементирана од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) која се спроведува во соработка со Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центарот за информирање, соработка и развој на граѓанските организации (ЦНВОС) од Словенија, а е финансирана од Европската Унија.

Покана за учество на онлајн панел дискусија

Ни преставува чест и задоволство да Ве поканиме да присуствувате на панел дискусија на која ќе ги презентираме податоците од „Извештајот за управувачки практики, за транспарентноста и отчетноста на граѓанските организации“.

Панел дискусијата ќе се одржи на 02.06 (вторник) 2020г., од 12:00 до 13:15 часот преку Он-лајн платформата ZOOM.

Регистрирај се за учество на панел дискусијата

Регистрацијата е затворена.

По успешното регистрирање ќе добиете линк за најава на ЗООМ еден ден пред почеток на официјалниот настан.

Панел дискусијата ќе се одвива на македонски јазик.

Дневен ред

12:00-12:10 Добредојде и вовед во дискусијата
Александра Савевска, соработничка на проекти, МЦМС (модератор)

12:10-12:30 Презентација на резултатите од Извештајот
Милка Ивановска, автор и постдокторантка на Лунд Универзитет, Шведска

12:30-12:50 Примери на добри практики за транспарентност и отчетност во Северна Македонија
Билјана Петровска, проектна менаџерка, Национална федерација на фармери
– Тамара Петковска, претседавачка на надзорниот одбор, Млади европски федералисти
– Никица Кусиникова, извршна директорка, Конект


12:50-13:00 Градење на доверба во граѓанскиот сектор: научени лекции
Александар Цеков, истражувач, Центар за истражување и креирање на политики

13:00-13:15 Прашања и дискусија

За било кое прашање поврзано со овој настан слободно обратете се на Александра Савевска на следниот емаил: asv@mcms.mk

Имено, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) од своето постоење посветено работи на зајакнување на  капацитети за отчетно и транспарентно работење на граѓанските организации. Досегашните истражувања укажуваат на потреба од подобрување на доброто управување во граѓанските организации,  и особено на потребата од поголема посветеност на организациите за саморегулација во граѓанскиот сектор и следење на глобалните трендови за отчетност и транспарентност кон јавноста.  

Со цел да ги увидиме тековните практики во земјата го подготвивме овој Извештај со кој се идентификуваат управувачките структури, поделбата на функциите на органите во организациите, начинот на носењето на одлуки, организациското и административно работење, спречување на судир на интерес, финансиско работење, раководење со човечки ресурси, практики за известување, следење и вклучување на членството, итн.

Извештајот е дел од активностите на програмата „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓански организации“ имплементирана од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) која се спроведува во соработка со Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центарот за информирање, соработка и развој на граѓанските организации (ЦНВОС) од Словенија, а е финансирана од Европската Унија.

Седум нови грантисти ќе работат на подобрување на својата транспарентност

Се финализираше постапката за избор на грантовите за транспарентност, по што се доделија седум грантови на следните граѓански организации: 

 • Здружение на еднородителски семејства— Една може;
 • Здружение за култура и развој на креативни индустрии— Култ-Транзен;
 • Центар за развој на медиумите на заедниците— Медиум;
 • Здружение Мрежа на млади фармери;
 • Здружение на граѓани Надеж– Норе;
 • Здружение Организација на жените на општина Свети Николе;
 • Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т.

Грантистите делуваат во седум различни сектори и тоа: маргинализирани лица; култура; медиуми и информатичко општество; земјоделство и рурален развој; млади; родова еднаквост; човекови права и антидискриминација.

Со помош на овие грантови здруженијата ќе спроведат организациски ревизии, ќе изготват и објават организациски извештаи; ќе подготват комуникациски стратегии; ќе изработат нови и ќе се подобрат постоечките веб страници на здруженијата;  ќе се обучат за транспарентно и отчетно работење; ќе стекнат нови вештини за користење на онлајн алатки за известување; ќе ги ревидираат постоечки и креираат нови стратешки документи; итн. Овие активности ќе придонесат кон подобри практики за транспарентно известување на организациските проекти и активности и ќе ги доближат организациите до своите корисници.

Секоја од организациите доаѓа од различен плански регион, па така со овие грантови опфатени се скопскиот, вардарскиот, југоисточниот, полошкиот, пелагонискиот, источниот и југозападниот регион. Во поглед на искуството, една организација е активна последните две години, четири организации имаат искуство помеѓу пет и 13 години, а една е активна веќе 30 години.

Одзивот на граѓанските организациите и на овој повик беше голем што значи дека организациите ја препознаа користа и потребата од подобрување на практиките на транспарентност и отчетност. Пристигнаа 67 апликации, од кои 54 ја поминаа административната и оценката за подобност и беа бодувани од комисијата за квалитет.

Повикот е дел од програмата „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на ГО“ која ја спроведува МЦМС во партнерство со Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центарот за информирање, соработка и развој на граѓанските организации (ЦНВОС) од Словенија, а е финансирана од Европската Унијa.

 

Поднесени 67 апликации за грантовите за транспарентност

Во рамки на јавниот повик за доделување на грантови за транспарентност на граѓански организации, референтен бр. 11-26/1-2020 пристигнати се 67 апликации. Пристигнати се апликации од сите плански региони во земјата и тоа:

 • Скопски регион 25 апликации
 • Вардарски регион 4 апликации
 • Источен регион 8 апликации
 • Југозападен регион 4 апликации
 • Југоисточен регион 7 апликации
 • Пелагониски регион 9 апликации
 • Полошки регион 5 апликации
 • Североисточен регион 5 апликации

Апликациите се процесираат за административна и проверка за подобност. Оние апликации кои ќе ја поминат административната и проверката за подобност ќе продолжат понатаму во процесот на евалуација. Во рамки на овој повик ќе се доделат минимум 7 грантови со кои граѓанските организации ќе можат да си ги подобрат практиките за транспарентно работење. На сите учесници во процесот им посакуваме многу среќа.

Повикот е дел од програмата „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на ГО“ која ја спроведува МЦМС во партнерство со Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центарот за информирање, соработка и развој на граѓанските организации (ЦНВОС) од Словенија, а е финансирана од Европската Унијa.

Достапни се прашањата и одговорите поврзани со повикот за грантови за транспарентност на граѓански организации

Проектниот тим даде одговори на вкупно 59 прашања кои беа поставени на информативната сесија за повикот за грантови за транспарентност и беа доставени по електронски пат. Прашањата и одговорите можете да ги преземете на следниот линк: https://www.otcetnigo.mk/wp-content/uploads/2020/03/prasanja-i-odgovori-za-povikot11.03.2020.pdf

Целокупните информации во однос на целите и очекуваните резултати од повикот, условите за аплицирање, подобните активности и начинот на аплицирање може да ги најдете во упатството за аплицирање и Измените и дополнувањата на Упатството за аплицирање. Самата апликација се состои од:

Рокот за поднесување на апликациите е 31 март 2020г., до 16:00 часот Апликациите може да се доставуваат само по електронски пат на адресата fiv@mcms.mk со назнака: „Јавен повик за грантови 11-26/1-2020“. Една организација може да се јави како апликант во само една апликација.

Целта на овој повик е да овозможи зајакнување на капацитети на граѓанските организации за транспарентно работење. На овој повик може да се пријават организации кои се регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации најмалку една година пред објавата на повикот. Целокупниот износ на финансиски средства кој е на располагање во рамките на грантовите за транспарентност изнесува 52.000 евра (3.198.000,00 МКД). Планираните средства за распределба во рамките на овој повик изнесуваат 28.000 евра (1.722.000,00 МКД). А, ќе се доделат најмалку седум грантови во износ до 4.000 евра (246.000 МКД) по грант. За овој повик организациите кои ќе поднесат предлог-проект треба да обезбедат кофинансирање.

Повикот е дел од програмата „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на ГО“ која ја спроведува МЦМС во партнерство со Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центарот за информирање, соработка и развој на граѓанските организации (ЦНВОС) од Словенија, а е финансирана од Европската Унија.